Fonetik

Aktuella och avslutade projekt

Aktuella forskningsprojekt kommer att presenteras här inom kort.

Fonetiklaboratoriet är en gemensam resurs för de olika avdelningarna vid Institutionen för lingvistisk. Samarbetsformer finns också med t.ex. Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, KTH och Göteborgs universitet.

KONTAKT

Prefekt
Mattias Heldner

Ställföreträdande prefekt
Ingela Holmström

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Ljuba Veselinova
Barnspråk: Tove Gerholm
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

At
tkn
Fonetiklab puff
Genväg till teckenspråkslexikons webbsida
Podd
Schema