Fonetik

Aktuella och avslutade projekt

Aktuella och avslutade forskningsprojekt inom forskningsområdet fonetik presenteras i Stockholms universitets forskningsdatabas.

Fonetiklaboratoriet är en gemensam resurs för de olika avdelningarna vid Institutionen för lingvistisk. Samarbetsformer finns också med t.ex. Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, KTH och Göteborgs universitet.

KONTAKT

Prefekt
Francisco Lacerda

Ställföreträdande prefekt
Sofia Gustafson-Capková

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Ljuba Veselinova
Barnspråk: Tove Gerholm
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

MINT

MINT

Datorlingvistik

NLP Korpusar, resurser och verktyg

Teckenspråk och SV2D

Teckenspråksresurser