Länkar för information om forskningsresultaten:

Projektet "Samtalets prosodi" finansierades av Riksbankens Jubileumsfond och utfördes under ledning av Mattias Heldner, professor i fonetik vid Institutionen för lingvistik, i samarbete med Jans Edlund och Anna Hjalmarsson, båda forskare vid Tal, musik och hörsel vid KTH.

Mattias Heldner, Jens Edlund och Anna Hjalmarsson
Mattias Heldner, Jens Edlund och Anna Hjalmarsson Photo: S Strömbergsson