Tidig utveckling av lateralisering vid talspråksutveckling (2010 - 2012)
Finansieras av Vetenskapsrådet

SPRINT, Språkinterventionsprojekt (2009 – 2011)
Finansieras av Vetenskapsrådet

Samband mellan uppmärksamhet på fonetiska detaljer och utveckling av ordförråd: Tidigt förebyggande av försenad språkutveckling (2008 – 2011)
Finansieras av Vetenskapsrådet

Can White Noise Facilitate Attention and Performance? Testing the Moderate Brain Arousal Model (2009 - 2011)
Finansieras av Wellcome Trust, University of Southampton, UK

Brus förbättrar kognitiva förmågor hos ADHD och lågpresterande barn (2008 – 2010)
Finansieras av Vetenskapsrådet

Speaking rate: unit-based and movement-based measures; Lindblom B, Krull D, Hartelius L och Schalling E (2010)

Quantifying segmental interactions; Krull D, Lindblom B, Sussman H M S och Agwuele A (2010)

Onomatopoetiska ord i barns tidiga språkutveckling. Y. Shimura, K. Saito, Saitama University, Japan, Ulla Sundberg. (2000 – 2010)

MILLE – Modeling Interactive Language Learning
(2004 – 2009)
Riksbankens jubileumsfond

CONTACT – Learning and Development of Contextual Action
(2007 – 2009)
NEST-EU (New and Emerging Science and Technology)

Från vulgärlatin till italienska. Början på en databas för historisk ljudförändring
(2009)
Vetenskapsrådet

Fonetiklaboratoriet, för forskning i talfysiologi och talutveckling
(2006 – 2009)
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Audiovisuell integration och talperceptionsteori
(2002 – 2007) Vetenskapsrådet

The International Vocabulary
(1991 – 2007)

Jollerprosodi – det lilla barnets väg till modersmålets musikaliska dynamik
(2004 - 2005)
Vetenskapsrådet

Språkets begynnelse. Lingvistiska och biologiska förutsättningar för barnets tal- och språktillägnande
(2001 – 2005)
Vetenskapsrådet

SWEDIA 2000 - De svenska dialekternas fonetik och fonologi år 2000
(1998 - 2003)
Riksbankens Jubileumsfond

Separation av språklig och annan information i talet
(1999 – 2001)
HSFR

Brain Plasticity and Language Learning
(2000 – 2002)
Human Frontiers, EU

Perception of Quantity in Estonian
(2000)

Perception of quantity in whispered speech
(2000)

Consonant-vowel coarticulation
(2000)

Speech development in infants
(1997 - 2000)
HSFR

Multisensory information processing
(1999)
Ericsson

Modeling Coarticulation - An integrated phonetic approach
(1997 – 1999)
National Institute of Health (NIH)

The X-ray project
(1997 - 1999)
HSFR

The APEX project
(1997 - 1999)
Riksbankens Jubileumsfond

Barns Talperception
(1999)
HSFR/VR

Ordprosodi i estniskt spontantal
(1998)
Edvard Treus Minnesfond

Form och substans i fonetiska system
(1995 - 1998)
HSFR

Paralinguistic Variation in Speech - and How to Handle it in Speech Technology
(1992 – 1996)
HSFR och NUTEK

Articulatory-acoustic correlations in coarticulatory processes (ACCOR)
(1989 - 1995)

Tidig språkspecifik ljudutveckling: experimentella studier av barn från 6 till 30 månader
(1991 - 1994)
HSFR

Uttalstransformer. En akustisk databas och komputationella fonetiska och fonologiska regler för Svenska
(1987 - 1994)

Talförändringar efter glossektomi
(1987 - 1993)

Typologiska studier av fonetiska system
(1990 - 1993)

Sociodialektal perception i invandrarperspektiv
(1990 - 1993)

Från joller till språk
(1987 - 1990)

Attityder till invandrarsvenska
(1987 - 1990)
HSFR

Invandrarröster i Sverige - fonetiska modeller
(IRIS) (1984 - 1987)
HSFR