Avdelningens aktuella forskningsprojekt presenteras här:
Research in Computational Linguistics

Läs mer om våra forskare och doktorander, följ länkarna för ytterligare information om forskningsprofiler, forskningsprojekt, publikationer samt pågående avhandlingsarbeten.

Avslutade forskningsprojekt

Läs om tre av våra avslutade projekt inom datorlingvistik:
Parallel Trebanks, Granska och CrossCheck.