Avdelningens aktuella forskningsprojekt presenteras här:
Research in Computational Linguistics

Läs mer om våra forskare och doktorander, följ länkarna för ytterligare information om forskningsprofiler, forskningsprojekt, publikationer samt pågående avhandlingsarbeten.

Vidare information om Avdelningen för datorlingvistik finns också tillgängligt i Stockholms universitets forskningsdatabas

Avslutade forskningsprojekt

Läs om tre av våra avslutade projekt inom datorlingvistik:
Parallel Trebanks, Granska och CrossCheck.