Parallel Treebanks

Martin Volk, Sofia Gustafson-Capcová, Yvonne Samuelsson

Projektet finansierades av Granholms stiftelse. Följ länkarna för mer information: Stockholm MULtilingual TReebank (SMULTRON)  och Stockholm TreeAligner.

Granska: Integrated language tools for writing and document handling

Rickard Domeij

Projektet finansierades avHSFR/Nutek Language Technology Program (1998 - 2000).

Mer information om Granska.

CrossCheck-korpusen - en elektronisk svensk inlärarkorpus

Beb Lindberg, Gunnar Eriksson, Martin Volk

Projektet finansierades under 2001-2004 av Vinnova inom språkteknologiprogrammet, samt till viss del även av KTH. Läs mer om CrossCheck.