Dövas och hörselskadades flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Forskning
  5. Forskningsprojekt
  6. Dövas och hörselskadades flerspråkighet

Allmänt om vår forskning i dövas och hörselskadades flerspråkighet

Forskningen inom området rör frågor kring dövas svenskinlärning, som t.ex. vad det finns för likheter och skillnader mellan dövas och hörandes andraspråksinlärning.

Intressanta för forskningen är också frågor kring hörselskadades behov av tvåspråkighet i teckenspråk och svenska, som t.ex. vid kommunikation i grupp, då deras uppfattning av tal inte fungerar så väl.

Pågående forskning:

Tidigare projekt och projektmedverkan

Vid Stockholms universitet startade forskningen kring svenska som andraspråk för döva i början av 1980-talet. Den första avhandlingen i Svenska som andraspråk för döva lades fram 2010 av Krister Schönström. En sammanställning av forskningen kring svenska som andraspråk för döva finns tillgänglig här.

KONTAKT

Prefekt
Francisco Lacerda

Ställföreträdande prefekt
Sofia Gustafson-Capková

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Ljuba Veselinova
Barnspråk: Tove Gerholm
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková