Dövas och hörselskadades flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Forskning
  5. Forskningsprojekt
  6. Dövas och hörselskadades flerspråkighet

Vår forskning i dövas och hörselskadades flerspråkighet

Forskningen inom Dövas och hörselskadades flerspråkighet rör frågor kring dövas svenskinlärning.

Intressanta för forskningen är också frågor kring hörselskadades behov av tvåspråkighet i teckenspråk och svenska, till exempel vid kommunikation i grupp.

Pågående forskning:

Tidigare projekt och projektmedverkan

Vid Stockholms universitet startade forskningen kring svenska som andraspråk för döva i början av 1980-talet. Idag är vi ett eget forskningsområdet med namnet Dövas och hörselskadades flerspråkighet. En sammanställning av vår forskning finns tillgänglig här.

KONTAKT

Prefekt
Francisco Lacerda

Ställföreträdande prefekt
Sofia Gustafson-Capková

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Ljuba Veselinova
Barnspråk: Tove Gerholm
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

At
tkn
Fonetiklab puff
Genväg till teckenspråkslexikons webbsida
Podd
Schema