Tvåspråkighet hos döva skolelever: Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk. Krister Schönström (2010): Avhandling i svenska som andraspråk för döva. Avhandlingen finns tillgänglig för nedladdning via DiVA

Lärande, text och samtal på svenskt teckenspråk och svenska. Samverkansprojekt mellan Manillaskolan, Alviksskolan, HRF, SDR och DHB (2009-10) (Allmänna arvsfonden).

Sign Language and Written Language in Deaf Children: Acquisition and Possible Interaction in a Bilingual Educational Context (2006-08). Samverkansprojekt med Pontificia Universidad Católica de Chile, och Universidad Metropolitana de Ciencias da Educación, båda i Santiago de Chile (Fondecyt, Chile).

Kommunikation i grupp bland hörselskadade ungdomar (2005-06) (Hörselfonden, Hörselskadades Riksförbund)

Begreppsbildning och begreppsförändring hos döva (2003-04) (Vetenskapsrådet), huvudansvar för forskningen låg hos forskare vid Lärarhögskolan i Stockholm

Assessment of Swedish Sign Language and Written Swedish Skills in School-Aged Deaf Students (2001-02), (Fulbright-stipendium och STINT-medel), samverkan med en gästforskare från San Fransisco State University, USA

Dokumentation av tvåspråkiga hörselskadades erfarenheter (1998) (Hörselskadades Riksförbunds Forskningsfond), i samverkan med forskare vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Perspektiv i svensk skrift gentemot teckenspråk (1994-97) (HSFR)

Svenska för döva i gymnasieskolan (1990-94) (SÖ/Skolverket), genomfört i samarbete med Riksgymnasiet för döva i Örebro

Svenska för vuxna barndomsdöva (1986-88) (Allmänna arvsfonden), samverkansprojekt med Statens skola för vuxna i Härnösand och Sveriges Dövas Riksförbund

Svenska som målspråk för döva (1982-85) (Riksbankens Jubileumsfond)