Projektet studerar språkproduktionen och språkfärdigheten i svenska och svenskt teckenspråk hos döva och hörselskadade skolelever i hörselklasskolor och specialskolor. Målet är att skapa en mångfacetterad och nyanserad beskrivning av dessa elevers språkproduktion utifrån ett tvåspråkigt perspektiv. Kunskaper från projektet kommer att bidra till nya insikter vad gäller undervisning av döva och hörselskadade elever.

Projektledare: Dr. Krister Schönström
Medverkande: Dr. Ingela Holmström och Moa Gärdenfors