Professor Mattias Heldner är forskare i fonetik vid Institutionen för lingvistik. Hans forskning är huvudsakligen inriktad mot det mänskliga beteende som är relevant i samtal ansikte mot ansikte. Ytterligare medarbetare i projektet "Hidden events in turn-taking" är Marcin Włodarczak och Hatice Zora, båda forskare i fonetik vid Institutionen för lingvistik.

Totalt beviljat anslag: 3 200 000 SEK

Projektet syftar till att studera hur kroppsliga signaler förmedlar turtagningsinformation vid samtal, genom att undersöka samtalsdeltagarnas andningsrörelser, hjärnaktivitet och prosodiska mönster, som alla påståtts kunna avslöja något om människors turtagningsavsikter. En viktig insikt i detta sammanhang är att turtagningsavsikter inte behöver leda till någon faktisk samtalshandling, som när en talare låter bli att säga något på grund av att någon annan börjar prata eller misslyckas att lämna ifrån sig turen om ingen annan tar ordet. Dessa dolda händelser i turtagning är av särskilt intresse för projektet och kommer att undersökas med statistiska metoder, dels för att få en uppskattning av deras relevans i människa-människa kommunikation, dels för att utvärdera signalernas användbarhet i människa-maskin tillämpningar.