Forskningsprojekt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Forskning
  5. Forskningsprojekt

Våra forskningsprojekt

Lingvistik är ett mångfacetterat ämne, vilket återspeglas i vår forskning och i våra olika forskningsprojekt.

Institutionens sex avdelningar är specialiserade på det mänskliga språkets olika aspekter. Detta återspeglas i våra olika forskningsområden. Läs mer om pågående och avslutade forskningsprojekt nedan.

KONTAKT

Prefekt
Mattias Heldner

Ställföreträdande prefekt
Ingela Holmström

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Maria Koptjevskaja Tamm
Barns språkutveckling: Ellen Marklund
Datorlingvistik: Robert Östling
Döva och hörselskadades flerspråkighet: Krister Schönström
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Pia Simper-Allen

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

Fonetiklab puff
Språkresurser teckenspråk