Johanna Mesch, presentation på svenska
Johanna Mesch, presentation på svenskt teckenspråk

Forskningen om svenskt teckenspråk har sedan starten på 1970-talet främst varit inriktad på beskrivning av teckenspråkets struktur, men också i viss utsträckning på döva barns språkutveckling och inlärning av skrivet/talat språk. Vi arbetar dessutom med kontinuerlig utveckling av en databas för ett digitalt lexikon för svenska teckenspråket som publiceras på internet.

Våra språkresurser

Avslutade forskningsprojekt

Förutom den forskning som institutionens anställda lärare utför, finns här också information om sådan forskning som våra studerande utför som en del av sin utbildning (se Avhandlingar och publikationer.)

Våra forskare >