I vårt fonetiklaboratorium arbetar vi med tvärvetenskaplig experimentell forskning. I labbet finns både avancerad ljudupptagningsutrustning och andra signalbehandlingssystem, som till exempel ögonrörelsekameror, elektroencefalografi (EEG), elektromyografi (EMG), elektropalatografi (EPG). Utrustningen möjliggör bland annat akustiska mätningar av tal, mätningar av musklernas elektriska aktivitet när man pratar, mätningar av hur käken, läpparna och tungan rör sig och mätningar av hjärnbarkens aktivitet när man talar eller lyssnar på tal.

Inom projektet CONTACT, ett samarbete med forskare inom neurologi i Italien, robotteknik i Portugal och utvecklingspsykologi här i Sverige, skapas en humanoid robot (en s.k. BabyBot) som ska lära sig att kommunicera med omvärlden ungefär på samma villkor som ett barn. Projektet handlar om hur det aktiva barnet upptäcker sin omvärld. Kognitiva modeller som baseras på experimentella undersökningar om språkutveckling byggs in i roboten, som kallas för Chico. Läs mer om CONTACT (BabyBot-projektet) här.

Ledande forskningsområden

Lingvistik rankades mellan 2007–2014 som ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden och är nu del av universitetets profilområden för framsående forskning och utbildning. Avdelningens forskningsprofil rör tidig talspråksutveckling, kategorisk perception, tal- och språkstörningar, svenska dialekter och hjärnans lateralisering vid inlärning av språk. Läs mer om vårt ledande profilområde "På väg in i språkets värld".