I vårt fonetiklaboratorium arbetar vi med tvärvetenskaplig experimentell forskning. I labbet finns både avancerad ljud- och videoupptagningsutrustning och utrustning för att fånga andra kommunikativa eller perceptionsrelaterade fysiologiska signaler. Vi har bland annat utrustning för att studera andningsrörelser (Respiratory Inductance Plethysmography eller RIP), fonation (Electroglottography eller EGG), artikulation (Electromagnetic articulography eller EMA), ögonrörelser (Eye Tracking) och hjärnans elektriska aktivitet när man talar eller lyssnar på tal (Electroencefalography eller EEG).

Olika analyser av tal

Utrustningen möjliggör bland annat akustiska och prosodiska analyser av tal, mätningar av hur andningen koordineras med talet, hur röstkvaliteten varierar i talet, hur artikulatorer så som tungan, käken, och läpparna rör sig i talet och mätningar av hjärnbarkens aktivitet när man talar eller lyssnar på tal.

Avdelningens forskningsprofil

Avdelningens forskningsprofil rör barns talperception och talproduktion, kommunikativt beteende i samtal ansikte mot ansikte inklusive förälder-barn interaktion, prosodisk bearbetning i hjärnan, röstbeskrivning för forensisk fonetik, med mera.