För utförligare information, se vår engelska sida:

‣ Research in Computational Linguistics

Resurser och verktyg

Avdelningen för datorlingvistik tillhandahåller en stor samling öppna korpusar, resurser och verktyg. Du hittar dem här:

‣ Computational Linguistics – NLP

Vår forskning

Läs mer om våra forskningsprojekt på vår engelska sida (se ovan). Du hittar också mer information på våra forskares profilsidor:

‣ Våra forskare