För utförligare information, se Research in Computational Linguistics.

Följ länkarna för mer information om vilka olika korpusar, resurser och verktyg vi tillhandahåller. Läs också mer om våra aktuella forskningsprojekt.