Dövas och hörselskadades flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Dövas och hörselskadades flerspråkighet

Dövas och hörselskadades flerspråkighet

Forskningen om dövas och hörselskadades flerspråkighet rör frågor om språkanvändning och språkinlärning utifrån ett flerspråksperspektiv. Till vår avdelning hör också ämnet svenska som andraspråk för döva.

Den huvudsakliga inriktningen i vår forskning handlar om hur döva teckenspråkiga lär sig svenska. Men vi intresserar oss också för hur inlärning av svenska går till hos grupper som inte har svenskt teckenspråk som förstaspråk, till exempel hörselskadande personer och döva nyanlända.

Vår forskning inkluderar också studier av andraspråksinlärning av svenskt teckenspråk. Vad innebär det att lära sig ett nytt språk som uttrycks i en annan modalitet? Och hur ser språksituationen och andraspråksinlärningen ut för döva nyanlända?

Dövas och hörselskadades användning av den egna tvåspråkigheten är också frågor som vi utforskar. Det handlar till exempel om hur tvåspråkigheten används vid kommunikation i grupp eller i undervisning.

I området Dövas och hörselskadades flerspråkighet ingår också ämnet svenska som andraspråk för döva, som funnits sedan 1981. Sedan 2008 hör det till Institutionen för lingvistik.
 

Pågående forskning:

Tidigare projekt och projektmedverkan

Vid Stockholms universitet startade forskningen kring svenska som andraspråk för döva 1981. Idag är namnet på vårt forskningsområde Dövas och hörselskadades flerspråkighet. Se en sammanställning av vår forskning här.

Docenter

KONTAKT

Prefekt
Mattias Heldner

Ställföreträdande prefekt
Ingela Holmström

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Maria Koptjevskaja Tamm
Barns språkutveckling: Ellen Marklund
Datorlingvistik: Robert Östling
Döva och hörselskadades flerspråkighet: Krister Schönström
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Pia Simper-Allen

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

Fonetiklab puff
Språkresurser teckenspråk