Våra pågående forskningsprojekt inom barns språkutveckling fokuserar på multimodal föräldrar-barnkommunikation, egenskaper av barnriktat tal, sambandet mellan perception och produktion och den tidiga gestutvecklingen hos barn med teckenspråk som förstaspråk. Tillsammans bildar vi idag ett unikt och internationellt erkänt kunskapscentrum.

Vårt fonetiklaboratorium möjliggör ett brett spektrum av infallsvinklar till barnspråksstudier med utrustning för EEG-mätning, ögonrörelsemätning, spårning av artikulatoriska rörelser och audio- och videoinspelningar.

Våra frågeställningar har beröringspunkter med forskning inom biologi och kognitiva vetenskaper och vi samarbetar bland annat med forskargrupper som studerar barns motoriska utveckling och talperceptionen hos andra däggdjur.

‣ Våra forskare