Distributional learning: Domain-specificity and the impact of social cues (DIDI)

Effekten av hyperartikulation på tidig språkutveckling (HELD)

Learning Tones (LETO)

Modellering av barns språkutveckling genom förälder-barn interaktion (MINT)

 

Våra forskare och doktorander