Filmen är gjord av Ellen Marklund och Klara Marklund Hjerpe. 

Mer om Ellen Marklund