Filmen är gjord av David Pagmar och Klara Marklund Hjerpe. 

Läs mer om David Pagmar