Filmen är gjord av Gláucia Laís Salomão och Klara Marklund Hjerpe.

Läs mer om Gláucia Laís Salomão här