Filmen är gjord av Iris-Corinna Schwarz och Klara Marklund Hjerpe

Mer om Iris-Corinna Schwarz