Filmen är producerad av Signe Tonér och Klara Marklund Hjerpe. 

Mer om Signe Tonérs forskning