Filmen är gjord av Tove Nilsson Gerholm och Klara Marklund Hjerpe. 

Läs mer om Tove Nilsson Gerholms forskning