Filmen är gjord av Lisa Gustavsson och Klara Marklund Hjerpe.

Mer om Lisa Gustavsson