Allmän språkvetenskap

Forskning i allmän språkvetenskap

Det mänskliga språket studeras ur en rad perspektiv och ämnets mångsidiga karaktär återspeglas i vår forskning. Ämnet allmän språkvetenskap har många anknytningar till andra vetenskaper, både human- och naturvetenskapliga.

Aktuella publikationer, Allmän språkvetenskap

  • Selectives (“topic markers”) on subordinate clauses 2022-03-31 Artikeln av Bernhard Wälchli presenterar resultaten av en språktypologisk undersökning av selektiver ("topikmarkörer") i 81 språk.
  • Kinship terminologies reveal ancient contact zone in the Hindu Kush 2022-03-17 This article by Henrik Liljegren presents and discusses the results of an investigation of kinship terms in 59 language varieties spoken in the Hindu Kush.
  • Not...until across European languages: A parallel corpus study 2022-03-10 Artikeln undersöker hur konstruktionen inte...förrän (not...until) används i 21 europeiska språk. Med korpuslingvistiska och kvantitativa metoder har forskarna studerat översättningar av gamla debatter i Europaparlamentet. Resultatet visar bland annat att svenska i det här fallet skiljer sig frå andra språk.
  • Perfects Across Languages 2022-01-19 Artikeln behandlar perfekter i världens språk. Östen Dahl, professor emeritus i lingvistik, argumenterar för en mer inkluderande tvärspråklig perfektkategori, bortom den gängse indelningen i jamitiver respektive konstruktioner som involverar hjälpverben 'vara' och 'ha'.
  • A Rational Model of Incremental Argument Interpretation: The Comprehension of Sw. Transitive Clauses 2021-10-20 This paper by Thomas Hörberg and T. Florian Jaeger presents a Bayesian model of incremental argument interpretation in transitive sentences in Swedish. The model predicts processing difficulty in terms of Bayesian surprise associated with changes in expectations of argument interpretations (SVO vs OVS). The model brings together expectation-based and constraint-based models of sentence processing by being concerned with changes in expectations based on linguistic features, rather than on words or syntactic categories. Model evaluations against reading times in a self-paced reading experiment show that Bayesian surprise as predicted by the model explains reading times equally well as a model that explains reading times directly from linguistic features. This suggests that the effects of linguistics features in argument interpretation are mediated through expectation-based processing.
  • Talking About Temperature and Social Thermoregulation in the Languages of the World 2021-10-20 Why do we use the same adjective for describing people and for talking about concrete temperature perception? This paper by Maria Koptjevskaja Tamm and Dmitry Nikolaev reports on a first systematic cross-lingual study of the exponents of conceptual metaphor AFFECTION IS WARMTH (Lakoff & Johnson, 1980; Grady, 1997).
  • Prototype Semantics and Cross‐Linguistic Comparison 2021-03-19 In our article we attempt to relate the achievements and discussion within cross-linguistic research on semantics to the general discussion of categorisation and prototypes. We conclude that categories, as they emerge in the course of cross-linguistic research, have fuzzy boundaries and seem to be organized in terms of prototypes.

KONTAKT

Prefekt
Mattias Heldner

Ställföreträdande prefekt
Ingela Holmström

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Maria Koptjevskaja Tamm
Barns språkutveckling: Ellen Marklund
Datorlingvistik: Robert Östling
Döva och hörselskadades flerspråkighet: Krister Schönström
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Pia Simper-Allen

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

Fonetiklab puff
Språkresurser teckenspråk