– När vi för sex år sedan startade det treåriga forskningsprojektet Varmt och kallt – universellt eller språkspecifikt var vi nyfikna på hur begreppet temperatur behandlas i olika språk. Det fanns en hel del forskningsfrågor vi ville få svar på, exempelvis: Finns det universella temperaturbegrepp eller varierar det helt fritt i fråga om hur många uttryck för temperatur språk har och vad de betyder? Säger professor Maria Koptjevskaja Tamm, vid Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet, som också ledde det forskningsprojekt som blev startpunkten för den volym som nu getts ut.

Maria Koptjevskaja Tamm intervjuas i P4 Uppland

Några av de begrepp som undersöks i boken The Linguistics of Temperature är orden ’varm’ och ’het’ som ofta kommer från ord som betyder ’eld’ eller ’att brinna’. Det finns undantag vad gäller ursprunget som exempelvis ”varm” på estniska, soe, som är besläktat med sauna och kommer ursprungligen från ett ord med betydelsen ’(be)skydd’. Flera afrikanska språk har samma ord för ”varm” och ”snabb”. Ytterligare ett exempel är uttrycket ”en kall plånbok” som på japanska syftar på någon som är pank.

The Linguistics of Temperature
Boken räknas som en milstolpe i forskningen kring variationen av temperaturuttryck i olika språk och kommer att vara av stor betydelse inte bara för lingvister utan också för psykologer, antropologer och filosofer. Maria Koptjevskaja Tamm och hennes medarbetare tittade på språk från olika språkfamiljer och geografiska områden för att kunna kartlägga variationer och sammanfatta de återkommande mönster som hittats. Dessa undersökningar och resultat har i sin tur genererat ett stort intresse för ämnet hos språkforskare världen över, som efter egna efterforskningar har delat med sig av sina resultat inom ämnet. Detta har nu resulterat i den omfattande volymen ”The Linguistics of Temperature”, med dokumentationer i ämnet av fler än femtio olika språk från hela världen. Boken är inte bara av intresse för språkforskare världen över, den är även värdefull för forskare inom många olika forskningsområden bl. a. antropologi, psykologi och filosofi.

Ytterligare information: Maria Koptjevskaja-Tamm (tamm@ling.su.se, 08-16 26 20)

Fakta om boken och forskningsprojektet:

”The Linguistics of Temperature” (2015) (ed) Koptjevskaja-Tamm, Maria. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. DOI: 10.1075/tsl.107 John Benjamins Publishing Company: https://benjamins.com/#catalog/books/tsl.107/main

Forskningsprojektet Varmt och kallt – universellt eller språkspecifikt finansierades av Vetenskapsrådet 2009–2011, med professor Maria Koptjevskaja-Tamm som projektansvarig. I projektet genomfördes undersökningar kring hur olika språksystem varierar kring temperaturuttryck – om alla ord som definierar temperatur är specifika för varje enskilt språk eller om det finns universella temperaturbegrepp.
Projekthemsida: http://temperature.ling.su.se/index.php/Main_Page