Uppgifter om tryckta utgåvor finns i rapporterna. Länkarna öppnas i nytt fönster.

1. Hammarberg, B. & Å. Viberg (1977), Felanalys och språktypologi. Orientering om två delstudier i SSM-projektet. (pdf 570KB) (570 Kb) (pdf 570KB)

2. Hammarberg, B. & Å. Viberg (1979), Platshållartvånget, ett syntaktiskt problem i svenskan för invandrare. Andra, omarbetade upplagan. (pdf 1,38MB) (1422 Kb) (pdf 1,38MB)

3. Hammarberg, B. & Å. Viberg (1976), Anaforiska processer i svenskan i invandrarperspektiv - några utgångspunkter. (pdf 1,33MB) (1371 Kb) (pdf 1,33MB)

4. Åslund, J. (1976), Araber skriver svenska - arabisk syntax och arabers syntaxfel i svenskan. (pdf 971KB) (971 Kb) (pdf 971KB)

5. Hammarberg, B. & Å. Viberg (1976), Reported speech in Swedish and ten immigrant languages. (pdf 1,11MB) (1139 Kb) (pdf 1,11MB)

6. Strömqvist, S. (1980), En orientering om NP, kasus och prepositioner i ryska. (pdf 975KB) (975 Kb) (pdf 975KB)

7. Viberg, Å. (1980), Tre semantiska fält i svenskan och några andra språk: 1. Kognitiva predikat. 2. Perceptionsverbens semantik. 3. Emotiva predikat (5006 Kb) (pdf 4,88MB)

8. Viberg, Å. (1983), Studier i kontrastiv lexikologi: Perceptionsverb. Andra, utökade upplagan. (pdf 4,50MB) (4615 Kb) (pdf 4,50MB)

9. Studium av ett invandrarsvenskt språkmaterial. (pdf 2,57MB) (2636 Kb) (pdf 2,57MB)

10. Hammarberg, B. & Å. Viberg (1984), Forskning rörande svenska som målspråk. Två forskningsöversikter. (pdf 3,41MB) (3494 Kb) (pdf 3,41MB) 1. Grammatik och ordförråd (Åke Viberg). 2. Fonologi (Björn Hammarberg). (pdf 3,41MB)