PERILUS (Phonetic Experimental Research at the Institute of Linguistics University of Stockholm) är en samling av publikationer och konferensbidrag från anställda och studenter vid Stockholm universitets fonetikavdelning. Den elektroniska versionen av PERILUS ersätter den tryckta versionen av PERILUS Working Papers.

PERILUS (Phonetic Experimental Research at the Institute of Linguistics University of Stockholm)