XXVIII 2019 Forskning om teckenspråk XXVIII 2019

FOT XXVIII 2019 Holmström, Mesch, Schönström (4749 Kb)

XXVII 2018 Forskning om teckenspråk XXVII 2018

Ingela Holmström & Johanna Mesch: Teckenspråkskommunikation och nyttjande av teckenrummet i dialog mellan personer med dövblindhet

XXVI 2018 Forskning om teckenspråk XXVI 2018
Ingela Holmström: Undervisning i svenskt teckenspråk som andraspråk: En rapport från UTL2-projektet

XXV 2015 Forskning om teckenspråk XXV 2015
Brita Bergman och Thomas Björkstrand: Teckentranskription

XXIV 2015 Forskning om teckenspråk XXIV 2015
Johanna Mesch: Svensk teckenspråkskorpus - dess tillkomst och uppbyggnad
Lars Wallin och Johanna Mesch: Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter

XXIII 2013 Forskning om teckenspråk XXIII 2013
Pia Simper-Allen: Avbildade verbkonstruktioner

XXII 2012 Forskning om teckenspråk XXII 2012
Brita Bergman: Barns tidiga teckenspråksutveckling, med illustrationer av Lena Johansmide.

XXI 1998 Forskning om teckenspråk XXI 1998 (2242 Kb)
Margareta Ahlström och Kristina Svartholm: Barndomshörselskadades erfarenheter och upplevelser av tvåspråkighet. En pilotstudie.

XX 1996  Forskning om teckenspråk XX 1996 (747 Kb)
Inger Ahlgren: Om dövblindas barns möjlighet till språkutveckling.

XIX 1995  Forskning om teckenspråk XIX 1995 (684 Kb)
Brita Bergman: Manuell och ickemanuell negation i svenska teckenspråket.

XVIII 1994 Forskning om teckenspråk XVIII 1994 (1345 Kb)
Johanna Mesch: Dövblindas teckenspråk. En pilotstudie.

XVII 1992 Forskning om teckenspråk XVII 1992 (1051 Kb)
Brita Bergman: Teckenspråket - Ett svenskt minoritetsspråk.

XVI 1989  Forskning om teckenspråk XVI 1989 (7259 Kb)
Thomas Hedberg: Persontecken. Deras härkomst, bildningssätt och användning.

XV 1987  Forskning om teckenspråk XV 1987 (1131 Kb)
Louise Thurén: Döva i Sverige - en delkultur?

XIV 1984 Forskning om teckenspråk XIV 1984 (2603 Kb)
Inger Ahlgren: Persondeixis i svenska och teckenspråk.
Brita Bergman: En jämförelse mellan dymamiska och statiska satser i svenska och teckenspråk.
Brita Bergman: Verb och adjektiv: Några morfologiska processer i svenska teckenspråket.
Brita Bergman och Lars Wallin: Satsstruktur i det svenska teckenspråket.

XIII 1984 Forskning om teckenspråk XIII 1984 (2518 Kb)
Inger Ahlgren: Döva barn och skriven svenska.

XII 1982  Forskning om teckenspråk XII 1984 (2586 Kb)
Kristina Svartholm: Döva och samhällets skrivna språk. En forskningsöversikt och en tillbakablick.

XI:2 1982  Forskning om teckenspråk XI_2 1982 (595 Kb)
Brita Bergman: Några satstyper det svenska teckenspråket.

XI 1982 Forskning om teckenspråk XI 1982 (1721 Kb)
Brita Bergman: Sign Typology. (Reprinted from Signed Swedish, 1979.)
Brita Bergman: Verbs and Adjectives: Some Morphology Processes in Swedish Sign Language.
Brita Bergman: On localisation in the Swedish Sign Language.
Brita Bergman: Några satstyper det svenska teckenspråket.

X 1982  Forskning om teckenspråk X 1982 (1972 Kb)
Brita Bergman: Teckenspråkstranskription.

IX 1982  Forskning om teckenspråk IX 1982 (885 Kb)
Birgitta Ozolins: Lördagsskolan 1977-1978.

VIII 1982 Forskning om teckenspråk VIII 1982 (3214 Kb)
Lars Wallin: Sammansatta tecken i teckenspråket.

VII 1980  Forskning om teckenspråk VII 1980 (1111 Kb)
Inger Ahlgren: Döva barns teckenspråk.

VI 1980  Forskning om teckenspråk VI 1980 (1168 Kb)
Inger Ahlgren: Projektet "Tidig språklig kognitiv utveckling hos döva och hörselskadade.": Arbetssätt och erfarenheter. Döva barn och vuxna berättar.

V 1979  Forskning om teckenspråk V 1979 (499 Kb)
Inger Ahlgren: Om språkutveckling hos hörande och döva barn. 

III 1979  Forskning om teckenspråk III 1979 (1653 Kb)
Brita Bergman: Dövas teckenspråk - en inledning.

IV 1978  Forskning om teckenspråk IV 1978 (334 Kb)
Brita Bergman: Current developments in sign language research in Sweden.

II 1978  Forskning om teckenspråk II 1978 (594 Kb)
Inger Ahlgren: Early linguistic cognitive development in the deaf and severely hard of hearing.

Brita Bergman: The first national symposium on sign language research and teaching.

Sten Ulfsparre: Teaching sign lanuage to hearing parents of deaf children.

I 1976  Forskning om teckenspråk I 1976 (1334 Kb)
Inger Ahlgren: Rapport om planering och förarbete i projektet "Tidig språklig kognitiv utveckling hos döva och gravt hörselskadade."