Wlodarczak, M., & Heldner, M. (2020). Breathing in Conversation. Frontiers in Psychology, section Language Sciences, 11(2574), Article 575566. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.575566

Om studien

Artikel beskriver hur vi samlat in och analyserat tal- och andningsdata från trepartssamtal och gör såväl analysresultat som analysskript tillgängliga. Resultaten visar bland annat att information om andningshändelser gör det möjligt att avgöra om föregående talare tilläts avsluta sitt yttrande eller blev avbruten och kan ge ledtrådar till om en talare avsett att säga något men sedan låtit bli att göra detta. Bägge dessa exempel visar att andning tillåter oss att identifiera så kallade dolda händelser i turtagning. 
Arbetet har utförts inom projekten Andning i samtal/Breathing in conversation (VR 2014-1072) och Hidden events in turn-taking (MAW 2017.0034).

Läs mer:

Andningen är en viktig del av våra samtal

Breating in Conversation (In English)