Perceptionslabbet är en 35 kvm stor ljudisolerad studio med ett kontrollrum som är avsett för ljud- och videoinspelningar. Rummet är mycket flexibelt och kan anpassad för inspelningar i hemlik miljö eller för experiment med mer än en försöksperson i taget. Perceptionslabbet kan också användas för undervisning.

Videostudion är en 20 kvm stor ljudisolerad studio med kontrollrum avsedd för ljud- och videoinspelningar.

Teckenspråkstudion är utrustad med en blå och en grön cromakeyskärm och används främst för videoinspelningar av teckenspråk för ett pågående projekt om ett Svenskt teckenspråkslexikon.