Tysta rummet används för inspelningar i kontrollerad akustisk miljö och ger en brus- och ekofri inspelningsmiljö. Där finns hög-kvalitativa mikrofoner och professionell inspelningsutrustning från bl.a. Brüel & Kjaer. Kommunikation med försökspersonen kan göras med videokamera och intercom.

Tekniska egenskaper:

Akustik: Ultrahög dämpning och ljudisolering, bakgrundsnivå ≤-20 dB (A)
Akustisk linjäritet: Max 1,5 dB avvikelse från avståndslagen i mitten (60x60x160 cm)
Belysning: DC- och/eller AC-matade LED-ljus (DC,AC,DC+AC), ej dimbara
EMC/El-säkerhet: Ej skärmat, inga fasta nätuttag, kabelsluss