I anslutning till skrivarrummet finns en avancerad elektornikverkstad där våra  forskningsingenjörer utvecklar, servar och anpassar laboratoriets utrustning efter våra olika forskningsbehov.