I anslutning till skrivarrummet finns en avancerad elektronikverkstad där våra  forskningsingenjörer utvecklar, servar och anpassar laboratoriets utrustning efter våra olika forskningsbehov.