Interaktionslabbet har mjuk heltäckningsmatta på golvet och dagsljus från stora fönster vilket gör det till en trivsam inspelningsmiljö. Detta gör labbet lämpligt för längre inspelningar eller inspelningssituationer som skall likna hemmiljö (till exempel vid inspelning av vuxen-barninteraktion).

Tekniska egenskaper:

Akustik: Hög dämpning (efterklang 0,13 s), god ljudisolering (≥65 dB)
Belysning: Dimbara lågenergilampor
EMC: Faradays bur, elektriskt skärmade väggar, golv och tak (koppar)
El-säkerhet: Jordfelsbrytare 30mA, isolerande väggar, antistatiska golv