Foto: P Branderud
 
 
Hjärnans aktivitet ger upphov till elektriska fält på utsidan av huvudet, hjärnvågor. Mätningar av dessa kallas EEG (elektroencephalogram) och delar av en EEG-inspelning som visar responser på händelser kallas ERP (Event Related Potentials). ERP används inom kognitiva vetenskaper som lingvistik för att studera hjärnans respons på till exempel ljud, bilder, ord eller handlingar. De används för att studera neurala mekanismer i språk, tänkande, perception, uppmärksamhet, minne, emotioner, etc.

 
Foto: H Walberg
 
 
ERP påverkas av många språkliga egenskaper som lingvister studerar: förändringar i upprepade ljud, kategorisk perception av språkljud, oväntad meningsuppbyggnad eller oväntat innehåll i en mening. Styrkan med tekniken är att detaljerade tidsförlopp kan studeras. Talade ord kan i princip studeras från hjärnstammens signaler millisekunder efter ljudets registrering i örat till den första bearbetningen i hjärnbarken och långsamma vågor en halv sekund senare som kan reflektera semantiska processer eller skillnader i minnets inkodning.

 
Foto: U Bjursäter
 
 
Fonetiklabbets EEG-inspelningar sker i ett elektriskt isolerat rum med moderna elektrod-nät med 128 elektroder. Utrustningen är bekväm att ta på sig vilket är särskilt viktigt då deltagarna i studier är känsliga som spädbarn, barn eller vissa patientgrupper. Aktuella forskningsprojekt, egna och externa, studerar hur tvetydiga meningar omanalyseras, språkutveckling hos spädbarn, studier av barns semantiska utveckling i samband med ökat ordförråd, och studier av interventionsprogram för att stödja hörselskadade barns språkutveckling.