Övningslabb

Labb banner

Övningslabb

Övningslaboratoriet är en resurs med många användningsområden.

Övningslaboratoriet har kapacitet för upp till 30 studenter. Det kan enkelt möbleras om för att antingen fungera som ett klassrum eller som ett laboratorium där studenterna kan göra experiment i mindre grupper. En viktig del av undervisningen är att ge studenterna erfarenhet av användning av talanalysprogramvara, för att planera och utföra fonetiska experiment och för kritisk granskning av experimentella resultat. Alla datorer i Övningslabbet är utrustade med inspelningsmöjligheter, talanalysprogramvara, och programvara för att köra enklare perceptionsexperiment. Övningslaboratoriet används både för undervisning och för forskning.

I Övningslaboratoriet finns dessutom utrustning för att mäta fonatoriskt luftflöde och lufttryck, en laryngograf, diverse anatomiska modeller och material för demonstrationer av olika akustiska fenomen.

Kontaktuppgifter Fonetiklaboratoriet

Föreståndare
Mattias Heldner, Professor
E-post: heldner@ling.su.se
Telefon: +46 (0)8 16 19 88

Presskontakt


Besöksadress
Institutionen för lingvistik/Fonetiklaboratoriet
Universitetsvägen 10 C, plan 2
Frescati, Stockholm

Boka lokal i Fonetiklabbet

Boka lokal

Boka utrustning i Fonetiklabbet

Boka utrustning