Programvara

Labb banner

Programvara

Våra datorer i fonetiklaboratoriet är utrustade med många typer av programvaror. Här listas ett urval av de programvaror som används i vår forskning.

Kontaktuppgifter Fonetiklaboratoriet

Övergripande ansvar
Mattias Heldner, Professor
E-post: heldner@ling.su.se
Telefon: +46 (0)8 16 19 88
Presskontakt

Forskningsansvar
Iris-Corinna Schwarz, Forskare
E-post: iris@ling.su.se
Telefon: +46 (0)8 16 31 57
Besöksadress
Institutionen för lingvistik/Fonetiklaboratoriet
Universitetsvägen 10 C, plan 2
Frescati, Stockholm

Boka lokal i Fonetiklabbet

Boka lokal

Boka utrustning i Fonetiklabbet

Boka utrustning