Regler och riktlinjer

Labb banner

Generell information

Fonetiklaboratoriet finns hos Institutionen för lingvistik, plan 2, hus C i Södra huset, Frescati, Stockholms universitets campus.

Laboratoriets underavdelningar

  • Övningslaboratoriet: Ett undervisnings / experimentellt område med 10 datorer för studenter och en föreläsares dator med en projektor; ett ekofritt rum ligger  placerat i anslutning till övningslaboratoriet.
  • Forskningslaboratoriet är utrustat med speciallutrustade datorer, scanners och mjukvara för avancerad bild-, video- och audiobehandling.
  • Tre ljudisolerade inspelningsstudios med intilliggande kontrollrum för audio- och videoinspelningar; två av dessa studios är elektromagnetiskt skärmade.
  • Två stora inspelningsrum med intilliggande kontrollrum för audio- och videoinspelningar. Ett av dessa, Perceptionslaboratoriet, används för perceptionstest med grupper av försökspersoner och inspelningar i naturliga "hemmiljö"-situationer. Det används även för undervisning/möten för mindre grupper och är utrustat med dator och projektor. Den andra inspelningsstudion, Videostudion, används för videoinspelningar och artikulatoriska fonetiska experiment.
  • Elektronik- och mekanikverkstad för underhåll av utrustning och konstruktion av forskningmateriel.
  • Väntrum för försökspersoner, speciellt anpassat för föräldrar med spädbarn och små barn, utrustat med handikappanpassad toalett, skötbord för blöjbyten och även möjligheter för hårtvätt/tork för försökspersoner som deltar i EEG-experiment.

Information om Kontakt och ansvarsområden vid Fonetiklaboratoriet.

Kontaktuppgifter Fonetiklaboratoriet

Föreståndare
Mattias Heldner, Professor
E-post: heldner@ling.su.se
Telefon: +46 (0)8 16 19 88

Presskontakt


Besöksadress
Institutionen för lingvistik/Fonetiklaboratoriet
Universitetsvägen 10 C, plan 2
Frescati, Stockholm

Boka lokal i Fonetiklabbet

Boka lokal

Boka utrustning i Fonetiklabbet

Boka utrustning