Säkerhetsföreskrifter

Labb banner

Säkerhetsföreskrifter

Fonetiklaboratoriet är öppet arbetsdagar (måndag till fredag) mellan 8:30 och 17:00. Laboratoriet är låst och larmat alla övriga tider. Ett lås-kort är nödvändigt för att få tillträde till lokalerna. Ingen som inte har fungerande låskort får vistas i lokalerna efter kl 17.00 utan överenskommelse med ansvarig. De som efter överenskommelse med ansvarig vistas i lokalerna efter kl 17.00 skall vara insatta i larmets funktion och ha med sig legitimation. Dörren till varje lokal skall vara stängd och låst efter kl 17.00 när ingen vistas där. Efter överenskommelse med ansvarig kan tillträde ges till delar av fonetiklaboratoriet även de tider när ingen ansvarig finns tillgänglig. Information om detta skall skickas till prefekten med e-post (prefekt@ling.su.se) senast samma dag. Denna information behövs bl. a. i händelse av brand i lokalerna.

Brandskydd

Fonetiklaboratoriet är utrustat med rökdetektorer och akustiska brandlarm. Extra ljudisolerade lokaler - Tysta rummet, Perceptionslaboratoriet och videostudion - är dessutom utrustade med blinkande larm.

Det finns tre brandsläckare tillgängliga i laboratoriet:
- vid nödutgången i väntrummet (skumsläckare)
- vid ingången till Perceptionslabbet/Övningslabbet (kolsyresläckare+ brandfilt)
-vid ingången till verkstaden (kolsyresläckare + brandfilt)
En fjärde brandsläckare är placerad utanför P.A. Borg inspelningsstudio vid hissarna (skumsläckare).

Det är inte tillåtet att använda levande ljus någonstans i fonetiklaboratoriet.
 

I händelse av brandlarm är det obligatoriskt att som omedelbar försiktighetsåtgärd evakuera laboratoriet och bege sig till en bestämd mötesplats (för närvarande utanför hus C på stora parkeringsplatsen, se evakueringsplaner som finns uppsatta i laboratoriet).

Bedömning av risk

I verkstadslokalerna kan förekomma ökad risk i form av öppna elektriska kontakter, varma lödkolvar, kemiska substanser (lim och lösningsmedel) samt gas (helium och syrgasblandningar). Verkstadslokalen skall alltid vara låst när ingen ansvarig finns tillgänglig.

Övriga lokaler har relativt låg riskfaktor i nivå med kontorsrum. Samtliga eluttag är skyddade med differentialrelä.  I undervisningslaboratoriet kan tvättsprit förekomma.

I och omkring väntrummet och i korridoren får inga lösa föremål som kan vara skadliga för barn, finnas. Stor försiktighet anmanas vid toalettdörrarna eftersom små barn kan finnas utanför när man öppnar.

En Första Hjälpen-låda med plåster m.m. finns vid ingången till verkstaden (preparationsrummet).

Dryck och förtäring

Det är förbjudet att äta och dricka något i fonetiklaboratoriet utom i väntrummet.

Kontaktuppgifter Fonetiklaboratoriet

Föreståndare
Mattias Heldner, Professor
E-post: heldner@ling.su.se
Telefon: +46 (0)8 16 19 88

Presskontakt


Besöksadress
Institutionen för lingvistik/Fonetiklaboratoriet
Universitetsvägen 10 C, plan 2
Frescati, Stockholm

Boka lokal i Fonetiklabbet

Boka lokal

Boka utrustning i Fonetiklabbet

Boka utrustning