Labbanvändning

Labb banner

Användning av laboratoriets faciliteter

Bokning av laboratorieutrymmen och utrustning

Bokningslistor finns utanför varje rum. Bokningar ska göras i blyerts, för att underlätta vid om- och avbokningar. Lokaler som används för undervisning måste bokas via TimeEdit.

Uthyrning
Lokalerna kan hyras med eller utan assisterande personal. För information om villkor, förpliktelser och kostnader, se Kontakt och ansvarsområden.

Lån av instrument, verktyg och materiel
Tekniskt ansvarig kan ge tillåtelse att använda inspelningsutrustning utanför Fonetiklaboratoriet. Lån eller flytt av laboratorieutrustning kräver tillåtelse av tekniskt ansvarig och måste registreras i en loggbok, med specifikation om namn, kontaktinformation av låntagaren, datum och beräknad tidslängd av lånet, dessutom var utrustningen befinner sig under låneperioden och anledningen till lånet av utrustningen.

Inloggning datorer
Inloggning kräver ett SUKAT ID. Studenter har inloggningsrättigheter när de är registrerade i Ladok på en kurs som ges vid institutionen.
Gästforskare kan få tillfälliga inloggningskoder från institutionens sekreterare.
Logga alltid ur från datorn när arbetet är avslutat!

Fillagring
Filer sparas i "Mina Dokument", lagras på varje dators nätverks Z-disk. De är också tillgängliga via sftp (genom FileZilla (de flesta OS), WinSCP (Windows) eller Cyberduck (Mac OS X).

Ytterligare faciliteter

Parkering
Reserverade parkeringsplatser (parkeringsplatser 200 och 201, nära södra entrén vid Universitetsvägen 10 C) är tillgängliga enbart för användning av försökspersoner som deltar i experiment vid Fonetiklaboratoriet. Särskilda tillfälliga parkeringstillstånd erhålles av ansvarig personal vid laboratoriet.

Tvättmaskin och torktumlare
Tvättmaskin och torktumlare är avsedda enbart för  användning av EEG-labbet och Babylabbet. All annan användning måste godkännas av Teknisk ansvarig och antecknas. Privat användning av utrustningen är förbjuden.

Kontaktuppgifter Fonetiklaboratoriet

Föreståndare
Mattias Heldner, Professor
E-post: heldner@ling.su.se
Telefon: +46 (0)8 16 19 88

Presskontakt


Besöksadress
Institutionen för lingvistik/Fonetiklaboratoriet
Universitetsvägen 10 C, plan 2
Frescati, Stockholm

Boka lokal i Fonetiklabbet

Boka lokal

Boka utrustning i Fonetiklabbet

Boka utrustning