Fonetik

Avdelningen för fonetik

Fonetik handlar om studier av det mänskliga talet med avseende på hur språkljud bildas och överförs, hur de registreras och uppfattas av örat och hjärnan, och vilka akustiska egenskaper de har. Ämnet inbegriper också talapparatens uppbyggnad och funktion, förhållandet mellan talspråk och skrift, hur ljudsystem skiljer sig åt i olika språk och dialekter, hur brytning uppkommer, hur små barn lär sig omgivningens språk och hur rösten fungerar i tal och sång.

I och med att fonetik är ett mångfacetterat ämne med anknytningar till andra vetenskaper har de aktiva forskarna vid institutionen varierande bakgrund med koppling till humanistisk, beteendevetenskaplig och naturvetenskaplig forskning. Läs mer om vår forskning här.

Forskning i fonetik

Vi studerar hur människor skapar och uppfattar språkljud som används i talkommunikation och hur spädbarn lär sig det omgivande språket och börjar prata. Fonetik räknas som ett naturvetenskapligt ämne. I vårt fonetiklabb arbetar vi med mycket spännande, tvärvetenskaplig och experimentell forskning. I labbet finns bland annat avancerade signalbehandlingsmetoder, ögonrörelsekameror, elektroencefalografi (EEG), elektromyografi (EMG), elektropalatografi (EPG). Vi utför t.ex. avancerade akustiska mätningar av tal, mätningar av musklernas elektriska aktivitet när man pratar, mätningar av hur käken, läpparna och tungan rör sig och mätningar av hjärnbarkens aktivitet när man talar eller lyssna på tal.

Studera hos oss!

Fonetiken utgör en grund för språkstudier och uttalsundervisning och är därför relevant för studenter i högskolans språkämnen och språklärare inom skola eller SFI-utbildning (svenska för invandrare). Andra tillämpningar ligger inom talpedagogik, logopedi och annan talterapi, specialpedagogik med inriktning på språk och tal, audionomi, talteknologi och rättsfonetik. Läs mer om utbildning i fonetik här.

Arbetsmarknad

Studier i fonetik ger kunskaper som är användbara och efterfrågade inom en rad olika områden på arbetsmarknaden.