Symposiet ägde rum fredagen 8 november och lördagen 9 november 2013.

Till Trettonde Nordiska Barnspråkssymposiet

Vid eventuella frågor angående symposiet, kontakta professor Francisco Lacerda, koordinator för XIII Nordiska Barnspråkssymposiet: francisco.lacerda@ling.su.se