Kunskaper i fonetik är bl.a. användbart som stöd för språkstudier och uttalsundervisning. Ämnet är relevant för studenter i högskolans språkämnen och språklärare inom skola eller SFI-utbildning (svenska för invandrare). Andra tillämpningar ligger inom logopedi och annan talterapi, specialpedagogik med inriktning på språk och tal, audionomi, talteknologi och rättsfonetik. Fonetisk kunskap är nödvändig för att kunna planera och förbättra talsyntes som används t.ex. i navigationssystem eller i system som skall kunna förstå det talade språket.

Kunskaper från våra kurser är mycket användbara inom bland annat följande yrken:

  • audionomer
  • logopeder
  • talpedagoger
  • specialpedagoger
  • språklärare
  • språkutredare
  • rättsfonetiker
  • talteknologer