Enligt urgammal tradition skrives artiklarna på engelska, medan presentationerna huvudsakligen sker på svenska.

Lämlig mall laddas ner härifrån:

Paper template for FONETIK 2014 (.dotx) (714 Kb)

Paper template for FONETIK 2014 (.docx) (714 Kb)

Paper template for FONETIK 2014 (.pdf) (480 Kb)

Om det uppstår problem vid nedladdningen, kontakta fonetik2014@ling.su.se för support.

Artiklarna skall skickas till fonetik2014@ling.su.se senast måndagen 5 maj 2014.

Vänligen namnge artiklarna enligt mönstret i nedanstående exempel:

efternamn_(efternamn)_(1)_fonetik2014.pdf (och .docx)
efternamn_(efternamn)_(2)_fonetik2014.pdf (och .docx)

Siffrorna skall användas för att skilja mellan flera artiklar från samma författare.

OBS! Artiklarna skall skickas in både som pdf-filer (för att visa hur författarna tänkt sig det hela) och som docx-filer (för slutgiltig redigering/konsistens).