Tidig utveckling av lateralisering vid talspråksutveckling
(2010 - 2012) Financed by the Swedish Research Council.

SPRINT, Språkinterventionsprojekt (2009 – 2011) Financed by the Swedish Research Council.

Samband mellan uppmärksamhet på fonetiska detaljer och utveckling av ordförråd: Tidigt förebyggande av försenad språkutveckling
(2008 – 2011) Financed by Swedish Research Council.

Can White Noise Facilitate Attention and Performance? Testing the Moderate Brain Arousal Model (2009 - 2011) Finansieras av Wellcome Trust, University of Southampton, UK

Brus förbättrar kognitiva förmågor hos ADHD och lågpresterande barn
(2008 – 2010) Financed by Swedish Research Council.

Speaking rate: unit-based and movement-based measures
Lindblom B, Krull D, Hartelius L and Schalling E (2010)

Quantifying segmental interactions
Krull D, Lindblom B, Sussman H M S and Agwuele A (2010)

Onomatopoetiska ord i barns tidiga språkutveckling
Y. Shimura, K. Saito, Saitama University, Japan, Ulla Sundberg. (2000 – 2010)

External research projects

The Phonetics Laboratory is a shared resource for the six different sections at the Department of Linguistics. We also have collaboration with, for instance, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, KTH and Gothenburg University. Some external research projects:
Neurofysiologiska förutsättningar för hörande, kognitiva förmågor och läsutveckling hos hörselskadade och döva barn med hörapparat och cochleaimplantat. Karolinska Institutet, Lunds universitet, Linköpings universitet.
The RAMONES PROJECT - Neurophysiological markers of dementia in semantic memory. Karolinska Institutet; Crinnelli och Grieder

MILLEModeling Interactive Language Learning
(2004 – 2009) Riksbankens jubileumsfond

CONTACT – Learning and Development of Contextual Action
(2007 – 2009) NEST-EU (New and Emerging Science and Technology)

Från vulgärlatin till italienska. Början på en databas för historisk ljudförändring
(2009) Vetenskapsrådet

Fonetiklaboratoriet, för forskning i talfysiologi och talutveckling
(2006 – 2009)
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Audiovisuell integration och talperceptionsteori
(2002 – 2007) Vetenskapsrådet

The International Vocabulary
(1991 – 2007) Jollerprosodi – det lilla barnets väg till modersmålets musikaliska dynamik
(2004 - 2005) Vetenskapsrådet

Språkets begynnelse. Lingvistiska och biologiska förutsättningar för barnets tal- och språktillägnande
(2001 – 2005) Vetenskapsrådet

SWEDIA 2000 - De svenska dialekternas fonetik och fonologi år 2000
(1998 - 2003) Riksbankens Jubileumsfond

Separation av språklig och annan information i talet
(1999 – 2001) HSFR

Brain Plasticity and Language Learning
(2000 – 2002) Human Frontiers, EU

Perception of Quantity in Estonian
(2000)

Perception of quantity in whispered speech
(2000)

Consonant-vowel coarticulation
(2000)

Speech development in infants
(1997 - 2000) HSFR

Multisensory information processing
(1999) Ericsson

Modeling Coarticulation - An integrated phonetic approach
(1997 – 1999) National Institute of Health (NIH)

The X-ray project
(1997 - 1999) HSFR

The APEX project
(1997 - 1999) Riksbankens Jubileumsfond

Barns Talperception
(1999) HSFR/VR

Ordprosodi i estniskt spontantal
(1998) Edvard Treus Minnesfond

Form och substans i fonetiska system
(1995 - 1998) HSFR

Paralinguistic Variation in Speech - and How to Handle it in Speech Technology
(1992 – 1996) HSFR och NUTEK

Articulatory-acoustic correlations in coarticulatory processes (ACCOR)
(1989 - 1995)

Tidig språkspecifik ljudutveckling: experimentella studier av barn från 6 till 30 månader
(1991 - 1994) HSFR

Uttalstransformer. En akustisk databas och komputationella fonetiska och fonologiska regler för Svenska
(1987 - 1994)

Talförändringar efter glossektomi
(1987 - 1993)

Typologiska studier av fonetiska system
(1990 - 1993)

Sociodialektal perception i invandrarperspektiv
(1990 - 1993)

Från joller till språk
(1987 - 1990)

Attityder till invandrarsvenska
(1987 - 1990) HSFR

Invandrarröster i Sverige - fonetiska modeller
(IRIS) (1984 - 1987) HSFR