Datorlingvistik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Datorlingvistik

Avdelningen för datorlingvistik

Datorlingvistik utvecklar formaliserade modeller av naturligt språk, realiserade som system för behandling av text eller tal. Utvecklingen inom detta tvärvetenskapliga fält är snabb på grund av a) den enorma ökningen av mängden elektroniskt tillgängliga data; b) ständigt ökande beräkningskapacitet; c) metoder som är datadrivna, dvs som utnyttjar maskininlärning och statistik för att automatiskt inducera modeller från data, oftast i kombination med traditionella lingvistiska regler och representationer. Datorlingvistik ger nya möjligheter att konfrontera deskriptiv och teoretisk lingvistik med empirisk evidens, ökad utväxling inom områden där naturligt språk utgör primärdata (såsom humaniora, samhällsvetenskaper, medicin och kulturarv), samt språkteknologiska tillämpningar alltfrån maskinöversättning till dialogsystem.

Studera hos oss!

På grundnivå kan man läsa datorlingvistik enligt ett flertal alternativ, följ länken för mer information. På avancerad nivå finns en magisterkurs i datorlingvistik. Det finns också en fakultetsgemensam kurs i Korpus-baserade metoder (LIM024) som ingår bland annat i Masterprogrammet i språkvetenskap och som man även kan läsa som fristående kurs. På forskarnivå finns också en inriktning i datorlingvistik. Läs mer om utbildning på forskarnivå här.

KONTAKT

Besöksadress
Institutionen för lingvistik
Universitetsvägen 10C, plan 2 & 3
Frescati, Stockholm

Ämnesansvarig:
Mats Wirén
mats.wiren@ling.su.se

Studentexpedition:
exp@ling.su.se

Studierektor:
Kristina Nilsson Björkenstam
studierektor@ling.su.se

Studievägledare:
Studievägledare, lingvistik

Fler kontaktuppgifter
Hitta till oss

Korpusa, resurser och verktyg